Loon of pensioenpremie?

pensioenfondsen — Door op 28 november 2011 15:08

De CNV Vakmensen zou willen dat werkgevers een deel van de stijgende pensioenpremies op zich nemen. Daartegenover staat dan wel een loonmatiging, iets waar FNV Bongenoten op tegen is.

Het is goed mogelijk dat de pensioenpremies 20% omhoog moeten. Het pensioenfonds in de metaalsector heeft te kampen met ernstige tekorten, die aan het eind van het jaar waarschijnlijk niet opgelost zijn. In de huidige situatie wordt de pensioenpremie gedeeld door de werkgever en de werknemer. Dit terwijl in veel andere sectoren, de werkgever zo’n 66,7% voor zijn rekening neemt. Dit maakt het logischer dat in de metaalsector meer bijgedragen moet worden door de werkgevers, aldus de CNV.

CNV-bestuurder Hietkamp verwacht wel dat men zal gaan vragen om een loonsverhoging. Zeker wanneer men erachter komt dat hij gekort wordt door de hoge pensioenpremies. Daar komt nog bij dat de werkdruk toeneemt, omdat er te weinig personeel in de sector zit.

Voorzitter van de CNV Vakmensen, meneer Jongejan, stelt dat de keuze tussen loonmatiging en pensioenkosten ook door andere sectoren gemaakt zal worden. Hij zegt dat hier ruimte voor is gemaakt in het pensioenakkoord en dat het een cao-onderhandeling betreft.

Ook de FNV bongenoten vinden dat deze beslissing op de cao-tafel thuishoort. De loonmatiging vinden zij overigens een slecht idee. Volgens hen is de bijdrage aan de pensioenpremies voor rekening van de werkgever. Dit betekent dus niet minder loon voor de werknemers.

Tags: , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!